Zó automatiseer je je drie meest tijdrovende HR processen

Karmac HR Solutions

Geplaatst op:

Share :

HR processen automatiseren, zodat personeel efficiënter kan werken, is bij veel bedrijven een belangrijk agendapunt. Een digitaal proces vermindert de hoeveelheid administratie en bovendien kan iedereen de nieuwste status zien en herinnerd worden aan een taak. We vertellen hier meer over HR automatisering door middel van digitale werkstromen. Belangrijke processen die normaal gesproken veel tijd kosten, zoals recruitment, verlofaanvragen en verzuimregistraties, zijn door middel van automatisering efficiënt in te richten.

De voordelen van automatisering van HR processen

Met speciale software kan je je HR taken eenvoudiger maken en daarnaast sneller en beter uitvoeren. Je medewerkers hoeven bijvoorbeeld minder gegevens en documenten handmatig in te voeren en op te stellen. Ze kunnen hierdoor nauwgezetter werken, maken minder snel fouten en sparen papier uit. De gegevens en documenten die verwerkt worden hebben een hogere kwaliteit en ook de veiligheid neemt toe. Ten slotte verbetert ook de communicatie tussen medewerkers onderling en met klanten, waardoor de betrokkenen tevreden zijn.

Met HR automatisering je processen versnellen

Bij veel organisaties kost het recruitmentproces veel tijd. De automatisering van de processen rond recruitment kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de HR-medewerker voorafgaand aan een sollicitatiegesprek het curriculum vitae en de brief van de kandidaat ontvangt. Ook het sturen van een arbeidsovereenkomst die de kandidaat digitaal mag ondertekenen kan automatisch plaatsvinden. Als de kandidaat niet wordt uitgekozen, dan moeten zijn persoonsgegevens 4 weken na de procedure worden verwijderd. Een bewaartermijn zorgt ervoor dat dit automatisch op de juiste datum gebeurt. Ook met digitale werkstromen naar aanleiding van verzuimregistraties, betermeldingen en de goedkeuring van verlofaanvragen bespaar je veel tijd.

Processen en workflows laten inrichten door een specialist

De automatisering van HR taken levert veel voordelen op, maar kan ook lastig zijn als je niet weet hoe te beginnen. Je wilt uiteraard optimaal gebruik maken van HR software en de oplossingen kiezen die het beste passen bij de bedrijfsprocessen van jouw organisatie. Karmac HR-Solutions is pionier en specialist op het gebied van digitale personeelsdossiers en kan je HR processen optimaal laten presteren. Wij helpen je ook om te werken volgens de Europese privacywetgeving en om te voldoen aan de juiste bewaartermijnen. Neem contact op voor informatie over de mogelijkheden!