Wie mag wel toegang hebben en wie niet? Dit is geregeld via de autorisatiematrix

Karmac HR Solutions

Geplaatst op:

Share :

In het beheer van personeelsdossiers is het van essentieel belang om duidelijk te definiëren wie wel toegang mag hebben tot welke gegevens en wie niet. Dit evenwicht tussen toegangsrechten wordt geregeld door wat we noemen de “autorisatiematrix.” De autorisatiematrix is een krachtig hulpmiddel voor toegangsbeheer en autorisatie. Hiermee wordt vastgesteld wie binnen een organisatie welke gegevens in personeelsdossiers mag benaderen. Dit begint allemaal met gebruikersautorisatie, waarbij elke persoon binnen de organisatie een specifieke rol en bijbehorende autorisaties heeft.

Het doel van de autorisatiematrix

Het doel van de autorisatiematrix is om toegang tot gevoelige gegevens te beperken en ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. Dit zorgt voor een robuuste toegangscontrole en beveiliging van personeelsdossiers, wat van cruciaal belang is om de privacy en gegevensbeveiliging te waarborgen.

Het beheer van gebruikers en hun autorisaties is een doorlopend proces waarbij rechten worden toegekend of ingetrokken wanneer de rol en verantwoordelijkheden van medewerkers veranderen. Dit omvat het beheren van gebruikersrechten door het toewijzen en intrekken van specifieke autorisaties op basis van de rol van de gebruiker.

Het juiste beheer van de autorisatiemix

Binnen organisaties kunnen vier groepen gebruikers worden onderscheiden: salarisadministrateurs, werkgeversgebruikers, managers en werknemers zelf. Elk van deze groepen heeft specifieke rechten en toegangsbevoegdheden in overeenstemming met hun rol en verantwoordelijkheden.

Het juiste beheer van de autorisatiematrix is essentieel om de privacy en veiligheid van personeelsdossiers te waarborgen en te voldoen aan de regelgeving. Karmac HR-Solutions biedt oplossingen om organisaties te helpen bij dit belangrijke aspect van personeelsbeheer.