Jouw HR-dossiers AVG-proof maken? Optimo en Karmac helpen je graag!

Organisaties hebben steeds meer mogelijkheden om
hun HR-processen te digitaliseren, automatiseren en
te stroomlijnen. Maar dit gaat niet zonder uitdagingen.
Recente ontwikkelingen rondom privacy, met de AVG
in de hoofdrol, zorgen ervoor dat organisaties steeds
alerter moeten zijn op de digitalisering, verwerking en
bescherming van hun HR-dossiers.

Optimo en Karmac combineren hun expertises om HR-
processen AVG-proof te digitaliseren én optimaliseren

in de AFAS software. Van documentbeheer tot
systeemintegratie, deze samenwerking garandeert een
soepele en compliant overgang naar de digitale toekomst.

AVG-proof de toekomst tegemoet

Het digitaliseren van HR-dossiers en het overstappen naar een nieuw systeem, zoals AFAS, brengen onzekerheden met zich mee. Heeft jouw organisatie je dossiers op orde? Boetes bij overtreding van de wetgeving liggen op de loer, en met gemiddeld 60 documenten per medewerker is een datalek zo gebeurd. Met deze samenwerking garanderen we dat jouw organisatie AVG-proof de toekomst tegemoet gaat. Karmac beoor-
deelt, selecteert en digitaliseert bestaande documenten, Optimo zorgt voor een naadloze overgang naar het nieuwe systeem.

Wat is de AVG Audit?

Met de AVG Audit van Karmac krijg je inzicht in of jouw
HR-dossiers voldoen aan de meest recente wetgeving.
Problemen worden in kaart gebracht, zoals:

Medewerkersdocumenten die bij de verkeerde medewerker te vinden zijn;
Bulkbestanden met documenten met verschillende bewaringstermijnen;
Documenten met bijzondere persoonsgegevens die (te) lang bewaard zijn.

Op basis van de audit stelt Karmac een adviesrapport op
met alle mogelijke verbeteringen. Optimo biedt in dit kader

optimale ondersteuning, zodat jouw organisatie totaal AVG-
proof alle dossiers op orde heeft.

Evalueren

Karmac voert een gedetailleerde evaluatie
uit van alle huidige HR-documenten.

Identificeren

Met de AVG Audit identificeren we potentiële
compliance-risico’s.

Adviseren

Je krijgt een adviesrapport met aanbevelingen voor het waarborgenvan volledige AVG-compliance.

Wat is de HR Quickscan?

Aan de hand van workshops, interviews en een
systeemanalyse in AFAS verzamelen we input. We brengen de werkprocessen en de inrichting van het AFAS HR-
systeem in kaart.

Wanneer de scan is afgerond, leveren we een rapport
op met daarin de huidige status en geadviseerde
optimalisaties. Ook ontvang je een plan van aanpak om
stapsgewijs deze verbeteringen te realiseren.

1. Beleidskaders opstellen

Karmac voert een gedetailleerde evaluatie
uit van alle huidige HR-documenten.

2. Inventariseren

We inventariseren verbeterpunten per werkproces.
Per verbeterpunt benoemen we welke oplossing
nodig is over de volgende assen:
• Organisatie
• Processen
• Systeem
• Mensen & Cultuur

3. Systeemanalyse

Optimo voert een analyse uit op de huidige
inrichting van AFAS en adviseert over optimalisaties
in de inrichting met de best practices van AFAS alsuitgangspunt.

4. Plan van aanpak

Optimo voert een analyse uit op de huidige
inrichting van AFAS en adviseert over optimalisaties
in de inrichting met de best practices van AFAS alsuitgangspunt.


Wat is de HR Quickscan?

Voldoen aan AVG-wetgeving

HR-dossiers moeten voldoen aan strikte AVG-wetgeving. Het behouden van volledige en accurate dossiers is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook essentieel bij eventuele conflicten. Voorkom een interne of externe crisis, reputatieschade en boetes bij overtredingen of datalekken.

Goed werkgeverschap

Laat zien dat je de persoonsgegevens van jouw medewerkers serieus neemt. Bewijs dat dit een actueel thema is dat leeft binnen jouw organisatie, en creëer een veranderingsslag binnen het personeel.

Combinatie van expertises

Optimo zorgt voor een vlekkeloze systeemintegratie, Karmac zorgt ervoor dat alle documenten correct en volledig worden gedigitaliseerd. Je hoeft niet meerdere partijen te benaderen, wij verzorgen een totaalpakket!
• Geen eigen expertise nodig: wij geven training en opleiding
• Advies voor nu én de toekomst
• Volledige ontzorging
• Vertaalslag naar de praktijk met best practices
• Samenwerking van partijen die elkaars dienstverlening versterken

Uitgelicht: Zorggroep Oude en
Nieuwe Land onzorgvuldig met
oude personeelsdossiers

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) bewaarde
belangrijke persoonsgegevens van (oud-)personeel in
archiefkasten die niet werden afgesloten. De organisatie
maakte zelf een melding van onzorgvuldig handelen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Voorkom dat dit ook bij jouw
organisatie gebeurt. Digitaliseer nu je dossiers AVG-proof
en werk efficiënter en veiliger in de toekomst.

Over Optimo - specialist in automatiseren en optimaliseren met AFAS Profit

Over Optimo - specialist in automatiseren en optimaliseren met AFAS Profit

Optimo is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven bij de implementatie en optimalisatievan AFAS Profit. Met diepgaande kennis van de processen binnen AFAS, zorgen wij ervoor datje bedrijf haar kernactiviteiten kan voortzetten tijdens de overgang naar een nieuw systeem.

Over Karmac - expert in digitalisering van HR-dossiers

Over Karmac - expert in digitalisering van HR-dossiers

Karmac is dé expert in het veilig digitaliseren van papieren documenten en het optimaliseren van de documentenstroom. Ze zijn gespecialiseerd in het selecteren en digitaliseren van HR-dossiers conform wet- en regelgeving. Zo wordt jouw organisatie AVG-proof.

Over AFAS - één softwareoplossing voor al jouw bedrijfsprocessen

Over AFAS - één softwareoplossing voor al jouw bedrijfsprocessen

AFAS staat bekend om haar geavanceerde softwareoplossingen die bedrijven helpen hun processen te stroomlijnen. De software is zowel flexibel als betrouwbaar, waardoor bedrijven hunHR-activiteiten efficiënter kunnen beheren.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op, we vertellen je graag meer!

Optimo: Bart Faken, Commercieel Directeur (+31 6 46 10 53 99)