HR Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W V X Y Z

A

Agile HR

Ansoff Matrix

Atv-dagen

Arbeidsbeperking

Aanbevelingsbrief

Arbeidscontract

Arbeidsbemiddeling

Applicant Tracking system

Antecedentenonderzoek van personeel

AI-recruitment

Voorbeelden van een afwijzingsbrief

Aanbiedingsbrief

ATS-systemen

Application management software

Arbeidsconflict tijdens ziekmelding

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsconflict

Arbeidsbeperking

Arbeidstijdenwet

Ansoff Matrix

Aangifte inkomstenbelasting

Arbeidskorting

Arbeidsproductiviteit

Atv-dagen

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaardengesprek

Arbeidstijdverkorting

Aanvullend pensioen

Agile HR

ADDIE-model

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

B

Bedrijfskosten

Belangrijke Factoren-voor-hr-kosten

Bedrijfswagen

Mag de werkgever een werknemer bellen bij ziekte

Bijzonder verlof

Bedrijfsarts

Bedrijfsethiek

Bedrijfscultuur

Bradford factor

Bedrijfsstrategie

Business intelligence

Bonussen: wat zijn het en hoe worden ze belast?

Beëindigingsovereenkomst

Bovenwettelijke vakantiedagen

Belbin Teamrollen

Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsongeval

Billijke vergoeding

Beoordelingsformulier medewerker

Bedrijfsdoelstellingen

Beoordelingsgesprek

C

Corporate benefits
Candidate journey
Concurrentiebeding tijdelijk contract
CAO
Cloud database
Cafetariamodel
Candidate persona
Campus recruitment
Communicatiestijlen
Compliance Management
Competentieprofiel
Communicatieplan
Competentiemanagement in organisaties
Candidate experience
Calamiteitenverlof

D

Diversiteitsbeleid
Doelstellingen
Document management systeem (DMS)
Digitaliseren van personeelsdossiers
Doktersbezoek tijdens werk
Diversiteitsmanagement
Duurzame inzetbaarheid
Detachering van personeel
Vormen van discriminatie
Digitalisering
Drempelinkomen
Dynamische werkomgeving
Dreyfus model

E

Exitgesprek
Employee Experience
Employer Branding
Eisenhower-model
Eindafrekening
Elektronische handtekening
Extrinsieke motivatie
Employer Value Proposition
Evaluatiegesprek voeren
Eindejaarsuitkering of dertiende maand
Eerste werkdag
Wat is e-learning?
Employee journey

F

Fte (fulltime-equivalent)
360 Graden feedback
Feestdagen 2024
Functioneel leidinggeven
Flexibele werktijden
Fiets van de zaak
Functieomschrijving
Flexcontract
Verslag van een functioneringsgesprek
Functioneringsgesprek
Functieprofiel
Feedback geven
Flexibel werken
Functieanalyse

G

Getuigschrift
Gezondheidsmanagement
GE Mckinsey Matrix
Gesprekscyclus
Motiverende gespreksvoering
Goed werkgeverschap
9 grid model
Groepsdynamiek
Gedragscode
Generatiemanagement

H

HR-structuur
HRIS-implementatie
HRIS
HR Business Partner (HRBP)
Human resources
HR-dashboard
HR-processen
HRM-systeem
HR-automatisering
Headhunter
Wat doet een HR manager
HR-tools voor de HR-manager
Human Resource Management
Human resource controlling
Human capital management
Halo-effect
Hard skills
Holacracy
HR analytics en rapportage
HR-marketing
HR-pakket
Hybride werken
Herstructurering
HR cyclus
Human Resource Development

I

Intrinsieke motivatie op de werkvloer
Inwerkprogramma
Internationalisering
Instructierecht
Interne communicatie in organisaties
Iceberg model
Inhoudingen op het loon

j

Jaargesprek
Job rotation
Job characteristics model
Jobcraften
Job Demands-Resources model

k

Kandidaatervaring
Ketenbepaling
Kerstbonus
Kernwaarden van een bedrijf
KPI’s voor HR-professionals
Kennismanagement
Ketenregeling
Kirkpatrick evaluatiemodel

l

Loondoorbetaling bij ziekte
Langdurig ziek
Lean HR
Loonsverhoging
Loonheffing berekenen
Loonkostensubsidie
Loopbaanontwikkeling
Soorten leiderschap
Loonheffingennummer
Loonadministratie
Leidinggeven op afstand
Loon in natura
Loon inhouden bij ziekte
Loopbaantraject
Leercultuur
Leader vs boss
Lijnorganisatie

m

Wat is micromanagement?
Mentorschap
De motivatie van werknemers
Multiposting
Minimum jeugdloon
Minimumloon
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Mentoring
Model van Ulrich
Medewerkersonderzoek
Multidisciplinair team
Management development
Min-Maxcontract

n

Het nieuwe werken
Neurodiversiteit
Nieuwe Collega Voorstellen
De nevenactiviteiten op een cv
Nudge-theorie
Nachtdiensten
Nevenactiviteiten
0 uren contract

o

Onboarding
Onboarding checklist voor een nieuwe medewerker
Ontslagbrief
Opvolgend werkgeverschap
Oproepcontract
Ontslagvergoeding
Organigram maken
Onkostenvergoeding
Organisatieontwikkeling
Wat is offboarding
Organisatiecultuur
Onbetaald verlof geven
Officiele waarschuwing
Overuren uitbetalen
Ontwikkeldoelen
Ontslag tijdens proeftijd
Ouderschapsverlof
Omscholing van personeel
Organisatiestructuur
Out of Office Bericht
Onboarding in de zorg
Ondernemingsraad
Opzeggingsbrief
Opleidingsplan

p

Personeelsgesprek
Personeelsbeoordeling
Performance review
Personeelsverloop berekenen
Proeftijd
Personeelstekort
Personeelsadvertentie
Personeelsadministratie
Payroll
Personeelsdossier
Bewaartermijn van het personeelsdossier
Psychologisch contract
5 stappen naar een effectieve personeelsstrategie
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Personeelsvertegenwoordiging
Personeelskosten
People Analytics
Personeelsontwikkeling
Personeelsmanagement
Personeelshandboek
Premie Aof 2024
Performance Management
Strategische Personeelsplanning
Personeelsretentie
Procesautomatisering
Pensioenbijdrage werkgever
Proactiviteit
Primaire arbeidsvoorwaarden
Participatief Leiderschap
PMO onderzoek
Prestatiebeloning
Personeelsplanning
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Planningsgesprek

q

Quiet quitting

r

Remote werken
Referenties in recruitment
Recruitment funnel
Referral recruitment
Relatiebeding
Recruiting
Reiskostenvergoeding
Retentiebeleid
Recruiting proces
Re-integratie
Rooster maken voor personeel
Resourceplanning
Rechten van werknemers bij een arbeidsconflict

s

Salarisadministratie
Sollicitanten selectie
Sollicitant beoordeling
Software voor personeelsadministratie
Semigestructureerd interview
Social media recruitment
Strategisch Werk-concurrentievoordeel
Vragen Sollicitatiegesprek
Sollicitatiegesprekken voeren
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Sabbatical nemen
Screening van personeel
Salarishuis
Situationeel leiderschap
Sociale competentie
Salarisonderhandeling
Smart doelstellingen
Kenmerken van een slechte leidinggevende
Sociale vaardigheden
Salarisadministratie uitbesteden
Scrum
Stagiair(e) begeleiden
Soorten gesprekken
Skill Will Matrix

t

Transitievergoeding
Talentenpool
Telewerken
Talent management
Thuiswerkvergoeding
Thuiswerkplek inrichten
Telefoon van de zaak
Tertiaire arbeidsvoorwaarden
Thuiswerken vanuit het buitenland
De transitievergoeding
Teamontwikkeling
Teamcoaching
Tuckman model voor groepsontwikkeling
Talentontwikkeling

u

Upskilling
Urenregistratie van medewerkers
Uurloon

v

Verzuimpreventie
Vakantiedagen uitbetalen
Voortgangsgesprek
Vacature schrijven
Vakantieplanning
Vakantiegeld berekenen
Vakantiedagen bij einde dienstverband
Vakantie aanvraagformulier
Vakbond
Vast contract
Vakantieaanvraag
Video-interviews in het sollicitatieproces
Vacaturetekst
Verzuimverzekering
Vakantiedagen berekenen
Vakantieplanner voor je personeel
Vakantiedagen
Vervroegd pensioen
Verandermanagement
Verlof en deeltijd
Vrijstelling van werk
Vierdaagse werkweek
Vragen tweede sollicitatiegesprek
Verlof bij overlijden
Vitaliteit
Verlofregistratie
Verzuim­begeleiding
Verandermanager

w

Werkvergunning
Overeenkomst werkstudent
Wettelijke opzegtermijn
Wervingsmethode
Werkuren per maand
Work Life Balance
Het werkplezier op de werkvloer verhogen
Wet tegemoetkomingen loondomein
Werktijden 15-jarigen
Whistleblowing
Wervingsstrategie
6 beste wervingskanalen
Werkkostenregeling
Werkgeversverklaring
Workation
Whk-beschikking
Werkplan
Workforce management
Werkgeversaansprakelijkheid
Wat te doen als een werknemer niet komt opdagen op het werk?
Werknemerstevredenheid
Werkgeverslasten berekenen
Welkomstpakket voor nieuwe medewerkers

z

Ziekteverlof
Zwangerschapsverlof
Ziekteverzuim
Ziekmelding
Zorgplicht van de werkgever
Zorgverlof
Zakenreis