Efficiëntie en veiligheid: digitaal bewaren van personeelsdossiers

Een goed gestructureerde werkplek is vergelijkbaar met een goed geoliede machine. Het helpt niet alleen om alles soepeler te laten verlopen, maar zorgt er ook voor dat medewerkers zich comfortabeler voelen. Bij Karmac HR Solutions begrijpen we de waarde van een georganiseerde en gestroomlijnde werkplek, vooral als het gaat om het beheren van personeelsdossiers. Iedere […]

Grip op al je bedrijfsprocessen

Slimmer werken kan met behulp van bedrijfsautomatisering. De ERP software van AFAS zorgt ervoor dat je bedrijfsprocessen efficiënter verlopen en dat je meer inzicht en controle krijgt. ERP is een afkorting van Enterprise Resource Planning en gaat over de integratie en automatisering van alle processen van je bedrijf. Je administratie kost hierdoor veel minder tijd. […]

Zó automatiseer je je drie meest tijdrovende HR processen

HR processen automatiseren, zodat personeel efficiënter kan werken, is bij veel bedrijven een belangrijk agendapunt. Een digitaal proces vermindert de hoeveelheid administratie en bovendien kan iedereen de nieuwste status zien en herinnerd worden aan een taak. We vertellen hier meer over HR automatisering door middel van digitale werkstromen. Belangrijke processen die normaal gesproken veel tijd […]

Hoe digitaal is jouw organisatie?

Digitalisering is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Er komen bovendien allerlei digitale innovaties op ons af. Ook ontwikkelingen van de wetgeving zorgen ervoor dat bedrijven nieuwe projecten beginnen op het gebied van digitaal werken en zij al hun gedigitaliseerde dossiers onder de loep nemen. Hoe digitaal is jouw bedrijf? En hoe kan […]

Bewaartermijn/bewaarplicht personeelsdossiers, wat zegt de AVG?

Bewaartermijnen instellen zijn essentieel voor het beheer van een AVG-proof personeelsdossier. De wet- en regelgeving rondom het verwerken van persoonsgegevens is een stuk strenger geworden, dus wat zegt de AVG hierover? De AVG stelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze bewaard werden. Maar dat is nogal […]

Het personeelsdossier: wat mag er wel en wat mag er niet in?

Elke organisatie met personeel in dienst ontkomt er niet aan: het (digitale) personeelsdossier. In de personeelsdossiers dienen alleen documenten opgenomen te worden die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier. Waar vroeger veel verschillende documenten ‘voor de zekerheid’ of voor de leuk werden opgeslagen in het dossier, is dit sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming […]

De AVG en inzagerecht van het personeelsdossier, hoe werkt het?

Een werknemer heeft recht op inzage in zijn personeelsdossier. Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft het personeel van een organisatie niet alleen inzagerecht, maar ook het recht om gegevens te controleren en een kopie te ontvangen. Welke rechten en verplichtingen spelen rond het opvragen van een personeelsdossier voor werkgever en werknemer? We […]

Documentbeheer: de voordelen uitgelegd

Maak je gebruik van papieren archieven en digitale documenten en wil je alles liever overzichtelijk digitaal archiveren? Dan is het verstandig om je documentbeheer te digitaliseren, zodat je meer orde en overzicht hebt in het beheer van je documentstromen. Dit kan met een document beheer systeem, dat gebruik maakt van document management software. We vertellen […]

Zo ga je om met datalekken en voorkom je dat het nogmaals gebeurt

De gevolgen van een datalek kunnen groot zijn voor je organisatie. Zo kan je na een datalek te maken krijgen met reputatieschade of een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij de ontdekking van een datalek moet je snel in actie komen. Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het verplicht om een ernstig datalek […]

De AVG-audit, welke risico’s bevinden zich ongemerkt in een personeelsdossier?

Het is het jaar 2015. Op de personeelsadministratie van een grote onderneming wordt er hard gewerkt aan het verwerken van diverse mutaties. Een aantal medewerkers hebben uitzonderlijk gepresteerd en komen in aanmerking voor een gratificatie. Haastig wordt er een brief opgesteld met daarin opgenomen welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen, aangevuld met de hoogte van […]