Branche - Onderwijs

ORDE SCHEPPEN IN DE CHAOS

Orde scheppen

Ontdubbeling-acties

Tijd besparend

Dossiers in het onderwijs

Van personeelsdossiers tot contracten en van verlofregistratie tot salarissen, het onderwijs heeft te maken met grote hoeveelheden dossiers en HR-documenten.  Om een veilig en efficiënt beheer te garanderen en te voldoen aan de privacywetgeving rond het bewaren en vernietigen van HR-documenten, is digitalisering in het onderwijs onmisbaar. Karmac HR Solutions helpt je op professionele en betrouwbare wijze om je personeelsdossier in het onderwijs sneller toegankelijk en beter doorzoekbaar te maken.

Onze diensten: HR-documenten in het onderwijs digitaliseren en optimaliseren

Wij zijn gespecialiseerd in het digitaliseren van personeelsdossiers, het optimaliseren van digitale dossiers, migraties en het AVG-proof maken van personeelsdossiers. Dankzij onze ervaring met onderwijsinstellingen kan je met onze hulp voldoen aan de zeer hoge normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Onze diensten omvatten zowel consultancy rond digitalisering in het onderwijs als de uitvoering. Door je HR-dossiers te digitaliseren in het onderwijs, kunnen zowel werkgever als personeel op elk moment de juiste documenten terugvinden. Je legt zelf vast wie welke gegevens kan inzien.

HR-dossiers digitaliseren in het onderwijs biedt bescherming tegen privacyschending

De specialisten van Karmac HR Solutions voeren een totale optimalisering uit op de personeelsdossiers onderwijs. Hierna zijn de dossiers overzichtelijk en staan ze opengesteld voor de juiste medewerkers die recht hebben op inzage en correctie. Hiermee is de privacy van de betrokkenen beter beschermd. Laat je je dossiers digitaliseren en optimaliseren, dan kan je rekenen op overzichtelijke en geschoonde dossiers, zodat de efficiëntie van de werkzaamheden toeneemt. De digitalisering van de dossiers vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Documenten krijgen bewaartermijnen en autorisaties. Duplicaten worden bovendien verwijderd, zodat er geen sprake is van vervuiling.

Lagere kosten door oplossingen voor personeelsdossiers in het onderwijs

Een groot voordeel van een gedigitaliseerd personeelsdossier in het onderwijs is de afname van de kosten. Door van digitale oplossingen gebruik te maken spaar je papier uit, maar ook opslagruimte. Ook ben je minder kwijt aan portokosten en administratieve kosten. De kwaliteit van het werk neemt toe, aangezien het personeel sneller en eenvoudiger toegang heeft tot de benodigde informatie.

Karmac HR-Solutions: HR-partner in het onderwijs