Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): een kans of een risico?

Karmac HR Solutions

Geplaatst op:

Share :

De privacy van burgers wordt beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een Europese wet. Bedrijven, organisaties en overheden die persoonsgegevens of personeelsgegevens verwerken moeten volgens deze wet aantonen dat ze op een verantwoorde wijze omgaan met deze data. De rechten van de mensen van wie gegevens verwerkt zijn moeten gerespecteerd worden. De AVG zorgt uiteraard voor verplichtingen voor je organisatie, maar schept ook nieuwe kansen.

Voordelen en risico’s van het verwerken van persoonsgegevens

Datagebruik maakt het mogelijk dat organisaties betere producten en diensten kunnen aanbieden. Ook stimuleert het gebruik van data innovatie. Er zijn echter ook risico’s. De risico’s van het verwerken van data liggen bijvoorbeeld op het gebied van identiteitsfraude, discriminatie en pogingen tot het hacken van een computersysteem. De overheid wilt daarom via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevorderen dat burgers kunnen rekenen op privacy en ervoor zorgen dat misbruik voorkomen wordt.

AVG-screening van personeelsdossiers

Als het gaat om personeelsdossiers, dan is het duidelijk dat er sprake is van privacygevoelige informatie die niet voor alle ogen geschikt is. Om te voldoen aan de AVG is het uitvoeren van een AVG-screening een goed idee. Bij een dergelijke screening wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er geen sprake is van vermenging van gegevens. Documenten kunnen in een verkeerd personeelsdossier opgenomen zijn. Het zou vervolgens heel vervelend zijn als gegevens over salaris of functioneren gelezen worden door iemand voor wie ze niet bedoeld zijn. Bij een AVG-screening wordt bovendien gecontroleerd of de personeelsarchieven volledig en actueel zijn. Ook wordt de veiligheid gecheckt.

Je positie versterken door AVG-proof te werken

AVG-proof werken is een uitdaging, maar biedt je organisatie ook belangrijke kansen. Door een verantwoorde omgang met gegevens verhoog je namelijk het vertrouwen van klanten, personeel en partners. Bovendien kan je hierdoor je processen en concurrentiepositie verbeteren. Karmac HR-Solutions is gespecialiseerd in het digitaliseren en optimaliseren van personeelsdossiers. Wil je er zeker van zijn dat je personeelsdossiers voldoen aan de AVG? Neem dan contact op voor informatie over het uitvoeren van een AVG-screening!